lỗi
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS ealpu_vvisitcounter ( id int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1;
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO ealpu_vvisitcounter (id, tm, ip) VALUES ('', '1575576865', '3.94.129.211')
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(id) FROM ealpu_vvisitcounter
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1575504000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1575417600' AND tm < '1575504000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1575072000' AND tm < '1575504000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1574467200' AND tm < '1575072000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1575158400' AND tm < '1575504000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1572566400' AND tm < '1575158400'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1575575665'
THÁI BÌNH

THÁI BÌNH (1)

Chủ nhật, 04 Tháng 11 2012 13:22

LỜI GIỚI THIỆU

Viết bởi

                        Phương ngôn có câu:

                                                “Cây có cội mới nảy cành xanh ngọn

                                                Nước có nguồn mới có biển rộng song sâu”

 

            Sự phồn thịnh sung túc của cháu con trong gia tộc ngày nay . Bắt nguồn từ ân đức mà tổ tiên ngày xưa qua các đời truyền lại. Đó cùng là lẽ tự nhiên vậy.

            Họ Nguyễn Hữu ta. Thửa xưa đã có Gia Phả. Từ đời thứ tư (4) Cụ Nguyễn Kỳ Sĩ , do cụ Nguyễn Kỳ Tài chắp bút.

            Đệ Nhất Tổ họ Nguyễn Hữu sống vào những năm của thế kỷ 17 (Thuộc thời lê).

 

Tháng 8 Năm 1922 Cụ Nguyễn Hữu Đôn đã sao chép lại biên tập tiếp từ đời thứ 6 (cụ Nguyễn Hữu Nghiêm) cho đến đời thứ 10 (cụ Nguyễn Hữu Đôn ).

Bắt đầu từ đời cụ Nguyễn Hữu Nghiên con cháu đông đúc, nên đã phân chia ra chi, ngành và xây dụng cho mỗi ngành một nhà thờ, ba ngôi nhà thờ được xây dựng lần lượt vào những năm sau:

 + Năm 1800 ( Canh Thân ) xây dựng nhà thờ Ngành nhất

 + Năm 1803 ( Quý Hợi )  xây dựng nhà thờ Ngành hai.

 + Năm 1816 ( Bính Tý )  xây dựng nhà thờ Ngành ba.

Để thờ phụng tổ tiên và lấy ngày 23 tháng chạp (23/12 AL) hàng năm để hội tụ cháu con đến nhà thờ (từ đường )

Họ Nguyễn Hữu từ đời thứ    (4) về trước là là Họ Nguyễn Kỳ. Cụ Tổ Đệ Tứ Nguyễn Kỳ Sỹ làm quan “Thượng Thư” trong triều đình nhà Lê , khi viết văn vô tình phạm vào tên húy nhà vua.

Dưới chế đô phong kiến hà khắc, triều đình cho là vô lễ phạm nghịnh, kết tội “ chu di tam tộc”

Từ đó họ Nguyễn Kỳ  sang họ Nguyễn Hữu đến ngày nay.

 

Trải qua bao chế độ, qua nhiệu thế hệ có người làm quan trong triều đình phong kiến, làm các bộ trong bộ máy lãnh đạo nhà nước ta hiện nay .

Trên hai thế kỷ, nhà thờ bị hu hỏng nặng, nên các nhà thờ đã lần lượt sửa chữa,dựng lại vào những năm 1999 và 2003

Lịch sử họ Nguyễn Hữu có bề dày lịch sử , dưới chế độ nào, cùng sáng ngời, luôn được tổng kết ghi chép lại để mãi mãi cho đời sau.

Đúng như các bức hoành phi, câu đối mà tổ tiên  dòng họ Nguyễn Hữu để lại cho con cháu .

Trên ba bức hoành phi có câu :

 

“ TƯ HIẾU NGHIÊM TƯ                (Gian giữa)

ÚC NIÊN HƯƠNG HỎA            (Gian bên phải)

“ LŨY THẾ CƠ CỪU “                    (Gian bên trái)

Đôi câu đối ở gian giữa :

 

TRẠCH LƯU BẤT TẬN DƯ ĐA TAM CHI KẾ NGHIỆP

PHÚC HƯỞNG VÔ CÙNG TRỌNG BÁO NHỊ XÃ TRUY TƯ “

Đúng vậy, họ Nguyễn Hữu mãi mãi trường tồn và phát triển. Tháng 8 năm 1922 cụ Nguyễn Hữu Đôn đã sao chép ghi lại gia phả bằng chữ nôm .Tháng 2 năm 1991 (Tân Mùi)

                        Cụ     : Nguyễn Hữu Riệu
                        Cụ     : Nguyễn Hữu Trương
                          Ong  : Nguyễn Hữu Ry
Ong  : Nguyễn Hữu Lưu
Ong  : Nguyễn Hữu Tiền

Đã phiên dịch chuyển gia phả từ hán nôm sang chữ quốc ngữ, để thuận tiện việc tra cứu sau này và theo dõi.

Để cho việc điều hành, hội tụ ngày giỗ tổ tiên ,họ đã bầu ra ban hội đồng cố vấn, hội đồng gia tộc.

BAN HỘI ĐỒNG GIA TỘC

Tại Ngọc Quế – Quỳnh Hoa – Quỳnh Phụ

 

1.      Nguyễn Hữu Công                       (Trưởng ban)

2.      Nguyễn Hữu Lưu                         ( Phó ban)

3.      Nguyễn Hữu Nguyến                   ( Phó ban)

4.      Nguyễn Hữu Khúc                       (Uy viên)

5.      Nguyễn Hữu Chung                     (Uy viên)

6.      Nguyễn Hữu Thi                           (Uy viên)

7.      Nguyễn Hữu Chin                        (Uy viên)

8.      Nguyễn Hữu Chính                      (Uy viên)

 

ĐỂ NGŨ NHẤT LANG TỰ TỔ NGUYỄN HỮU NGHIÊM.

 

Dòng Họ Nguyễn Hữu nổi bật nhất là Nhất Lang Tự Tổ Nguyễn Hữu Nghiêm. Tổ giữ chức Thập Nhị Hầu làm hậu Thần hai xã Sơn Đồng và Ngọc Quế

Cụ Sinh năm Tân Mùi(1751) Thọ 79 Tuổi

Cụ Làm nghề thầy thuốc rất giỏi, dạy học, giúp đỡ người nghèo.

Hai Cụ Làm nhiều điều thiện như . giúp người nghèo, bắc cầu qua Làng  Ngọc Quế và Sơn Đồng.

Đến tuổi trung tuần gia tự hào phú thịnh vượng cụ dựng nhà thờ và khắc bia lại số tiền và điền sản cụ để lại :

-          Năm Canh  thân 1800 làm từ đường Họ Nguyễn mua sắm các đồ tế khí Phụng sự như  Hương An ,Chúc Bản,Quán tảy ,Giá Mộc Kỷ An Thư,Cổ bồng khi thờ khác…… Tất cả hết 136 quan 6 tiền.

-          Năm Quý Dậu (1803) Tháng Tuất (9) làm tế đường ba gian hai chái hết số tiền 87 quan ngũ tiền.

-          Năm Bính Tý 1816  tháng Mão (2 )làm từ đường Ngành 3 (cụ Nghi) một nếp nhà 3 gian hai chái tổng hết 312 quan , nhị tiền thóc hết 383 phương.

-          Năm Đinh  Sửu 1817 tháng Sửu (12) làm một bia đá hết 13 quan ngũ bách.

Mặt trước khắc liên hiệu tổ tiên , mặt sau khắc số ruộng của họ ,để cháu con sau này no cho việc tế tự của họ như:

-          Xứ cửa Đình một thửa tám sào.

-          Xứ Đồng Già một một sào ngũ xích.

-          Xứ Sơn Đồng một thửa sáu sào mười thước.

Tổng cộng tất cả là một mẫu sáu sào để phụng sự việc giỗ chạp tổ tiên , các tiết tại các từ đường.

Không được bán hoặc chiếm dụng . Nếu làm như vạy là có tội bất hiếu với tổ tiên.

Cụ Tổ Nguyễn Hữu Nghiêm còn gi ngôn lại cho con cháu đời sau những điều sau.

            Một Là :  Vận trời thịnh suy là điều khó biết, chi bằng sau này phải xây lấy một cổng vươn ra vào từ đường và xây vây bốn mặt để bảo tồn lâu dài. Tuy thế còn phụ thuộc vàóy trời.

Cụ lại nói: “muốn biết sự nghiệp của gia tộc của tiền nhân , có phát huy được hay không cứ nhìn vào con cháu có hiền hay ngu không là khắc biết”.

            Hai Là : Hàng Năm cứ vào tháng chạp. Ngày 15 các cháu con phải mang mai, quốc đi bồi đắp lại các ngôi mộ của tiền nhân trong họ để chống lại sự  xói mòn của mưa gió sao cho mộ phần luôn được chắc đầy, tạo nên lề nếp gia lễ của gia tộc.

            Ba là : Mỗi khi các cụ ở hàng nhất phải chọn người nhân hậu, đức độ tính nết ngay thẳng được đến từ đường lau chùi tắm rửa các đồ tế khí thống kê tồan bộ rành mạch các đồ thờ vào gia phả và giao cho trưởng họ phải trông nom bảo quản. Nếu ai mượn và làm thất lạc hay bị hư hỏng, hủy hoại  là chịu tội bất hiếu với tổ tiên. Nay thống kê đẩy đủ ra đây có mọi người làm chứng cho là văn bản chính thức.

 

                               ( Những lời di huấn là dịch từ gia phả từ đời Tổ thứ  năm Nguyễn Kỳ Tài đến đời thứ 10 cụ Nguyễn Hữu Đôn chấp bút)

 

 

 

Hậu duệ đời thứ mười ba

Nguyễn Hữu Nam trích đăng trong Gia Phả.

 

Số Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counterAll days0

Online Now:
Your IP: 3.94.129.211
,
Today: Tháng 12 05, 2019
Top of Page