Thứ năm, 01 Tháng 11 2012 07:26

Khánh thành từ đường Miền Nam

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Một số hình ảnh tại Lễ hoàn công từ đường Họ Nguyễn Hữu tại HCM

Gallery hình ảnh

Xem thêm trong thể loại này: Những hình ảnh tại Thái Bình »
Top of Page